Bergsprängning – riskfyllt och högljutt?

22 juni 2019 jonas olsson
Bergsprängning – riskfyllt och högljutt?

Bergsprängning är en konst där bergsprängaren använder ett sprängämne som expanderar berget i den mån att berget sprängs. Det finns olika sprängämnen med olika positiva och negativa effekter beroende på användningsområde och omgivande miljö. Det är viktigt att bergsprängaren känner till påverkan på berg och omgivning för att kunna utföra ett bra arbete. Bergsprängning är känt för att vara en högljudd och farlig aktivitet, men med rätt kompetens och utrustning kan säkerheten maximeras och ljudet dämpas relativt mycket. Det finns bland annat en förening för bergsprängare som utför auktorisering av företag. Denna auktorisering är en garanti på att företaget har den kompetens som krävs för att kunna utföra bergsprängning på ett säkert sätt.

 

Bergsprängning i olika miljöer

Sprängning under vatten, sprängning under jord och sprängning i känsliga miljöer sätter extra höga krav på bergsprängarens kompetens och utrustning. Gnesta Bergbyggare är ett företag som framförallt verkar inom Stockholmsregionen med bland annat bergsprängning, bergspräckning och bergborrning. Att ha kompetens och utrustning för flertalet olika tekniker kan vara en fördel i speciella sprängningsmiljöer. Vissa miljöer kräver en kombination av flera olika tekniker för att uppnå önskat resultat.

Bergsprängningens funktion

Det kan finnas många olika anledningar till bergsprängning. Det kan vara för att öka flöde från vattenbrunn och för att omfördela eller avlasta höga bergspänningar. Andra anledningar till att nyttja bergsprängning kan vara brytning inom gruvindustrin och tunneldrivning inom anläggningsindustrin. Vid val av leverantör för bergsprängning rekommenderas att kontrollera att företaget och, i aktuella fall även den anställda bergsprängaren, har gällande certifikat och sprängkort. Det finns alternativ till bergsprängning, såsom vajersågning. Detta är dock alternativ som i många fall ökar tidsåtgången och kostnaden för att nå samma slutresultat. Det kan ändå vara aktuellt med dessa alternativ till bergsprängning exempelvis vid åtgärder i trånga utrymmen där det varken är lämpligt eller möjligt att genomföra bergsprängning med säkerheten i åtanke.

Fler nyheter