Bergförstärkning är en viktig åtgärd

22 juni 2019 jonas olsson
Bergförstärkning är en viktig åtgärd

När man har behövt spränga bort berg av olika anledningar, är det viktigt att man inte lämnar kvar lösa block eller stenar, som kan ramla ner och orsaka skada. Själva sprängningsarbetet kan ske med olika metoder, men man måste alltid ta största möjliga hänsyn till omgivningen.

Sedan säkrar man upp berget efteråt med bergförstärkning.

 

Omsorg om miljön och omgivningen

Bergsprängning är vanligt när man ska bygga hus i bergig terräng eller när man ska göra en väg och måste spränga bort material för att få bredd och framkomlighet. Man spränger på olika vis, med lågbrisant sprängämne eller låg samverkande mängd dynamit. Med elektroniska sprängkapslar får man bättre styrning och kontroll. Ska det inte smälla alls, kan man vid plusgrader ute använda expansivcement, s.k. snigeldynamit. Den utvidgas så att berget spräcks tyst. Man kan också borra små hål i berget och utvidga dem med hjälp av en grävmaskin som har ett hydrauliskt verktyg. Alla typer av bergsprängning måste ske professionellt och säkert, med så lite störningar och vibrationer som möjligt i omgivningen. Detta för att inte orsaka skada på omkringliggande tunnlar, schakt, vägar och byggnader.

Bergförstärkning när man har sprängt färdigt

Som en sista säkerhetsåtgärd säkrar man upp berget med att göra en bergförstärkning. Det är bland annat mycket vanligt med bergförstärkning i Stockholm. Här är en lämplig länk: http://gnestabergbyggare.se/. Vid t.ex. en väg kan man ibland se stora nät som är fästa med vajrar utmed bergväggen. Det kallas nätning och förhindrar att berget tappar sten. När man plockar bort lösa bergdelar kallas det skrotning. Men om blocken är så stora att de inte kan tas bort, får man bulta fast dem. Vill man ha en slät yta på berget kan man helt enkelt spruta betong över det. Metoderna för bergförstärkning beror på ändamål och omfattning och måste givetvis alltid utföras av fackmän.

Fler nyheter