Bergsprängning i Stockholm

22 juni 2019 jonas olsson
Bergsprängning i Stockholm

Att leta efter ett företag som utför bergsprängning i Stockholm kan vara p.g.a. många olika orsaker. Du har kanske köpt en tomt och vill bygga en villa men först måste platsen bearbetas. Då gäller det att vända sig till en certifierad firma som kan utföra projektet på ett kompetent och säkert sätt. Som kund ska du se till att få en garanti att uppdraget utförs enlig anvisningar och av erfarna och välutbildade proffs. En bergsprängning kräver kunskap, erfarenhet men inte minst maskiner anpassade till ändamålet. I Stockholm finns det många olika företag som utför bergsprängning. Oftast känner dessa till området och kan hjälpa dig utan några problem

Ett bra tips innan du anlitar ett företag är att titta på deras referenslista och begära en offert med fastsatt och slutgiltig kostnad för själva tjänsten. På det sättet kan du jämföra offerterna företag emellan och sedan bestämma vilket du väljer att anlita.

 

Fokusera på säkerheten

Bergsprängning är en process som kräver hög säkerhetsnivå. I storstäder står säkerheten i fokus. Det är oftast tätbefolkade områden där en bergsprängning kan innebära större risker jämfört med glesbefolkade orter. Det är viktigt att säkerställa området både före och efter själva sprängningen. Man måste ta hänsyn till närmiljön och dess specifika behov. Vid en bergsprängning säkerställs området med en täckning. Den minskar risken för stenkast vid själva sprängningsprocessen. Säkerställningen görs redan i början.

Professionell bergsprängning

Företaget du väljer att anlita ska även utföra noggranna kontroller både före och efter sprängningen. Detta görs för att undvika kvarliggande sprängämne. Det är vibrationerna som kan störa grannar i närområdet därför bör processen fortgå med en vibrationsnivå som ligger inom gällande rekommendationer för just det området. Behöver du utföra en bergsprängning så krävs det inte att du är införstådd med aktuella lagar och bestämmelser, däremot bör firman du anlitar vara det. Därför är det extra viktigt att välja ett företag med lång och dokumenterad erfarenhet inom branschen.

Fler nyheter