En enkel guide för att välja rätt pumpar i Värnamo

31 oktober 2022 Staffan Ehrlin

editorial

En enkel guide för att välja rätt pumpar i Värnamo

Pulverpumpar används ofta inom många branscher, från livsmedel och drycker till läkemedel och kosmetika. De används också i en mängd olika tillämpningar, t.ex. för att överföra pulver, granulat eller andra torra material från en behållare till en annan, eller från en process till en annan.

Det finns många olika typer av pulverpumpar på marknaden och alla har sina egna för- och nackdelar. Det viktigaste beslutet när man väljer en pulverpump är att välja rätt typ av pump för den specifika tillämpningen.

Följande guide hjälper dig att välja rätt pulverpump för dina behov.

Det finns tre huvudtyper av pulverpumpar: centrifugalpumpar, förträngningspumpar och peristaltiska pumpar.

Centrifugalpumpar:

Centrifugalpumpar för pulver använder ett roterande pumphjul för att skapa centrifugalkraft som används för att flytta det torra materialet genom pumpen. Dessa pumpar används vanligtvis för att överföra stora volymer av torra material vid lägre tryck.

Positiv förträngning pumpar:

Positiva förflyttningspumpar fungerar genom att en fast volym pulver fångas upp i en kammare och sedan flyttas kammaren för att pumpa ut pulvret. Dessa pumpar används ofta för att överföra små mängder pulver vid höga tryck.

Peristaltiska pumpar:

Peristaltiska pumpar använder ett flexibelt rör som pressas ihop av en rulle för att trycker det torra materialet genom pumpen. Dessa pumpar används ofta för att överföra små mängder pulver vid lägre tryck.

Val av rätt typ av pulverpump

När man väljer en pulverpump är det viktigt att ta hänsyn till den specifika tillämpningen och processkraven. Följande faktorer bör beaktas när man väljer en pulverpump:

-Vilken typ av pulver som överförs

-Den flödeshastighet som krävs

-Hur långt pulvret ska transporteras

-Det tryck som krävs för att flytta pulvret

-Pumpkomponenternas slitstyrka

-Pulvrets korrosivitet

-Processens krav på renhet.

När de specifika applikationskraven har beaktats kan den lämpligaste typen av pulverpump väljas.

Fler nyheter