En stark bil

01 augusti 2020 william eriksson

Fraktkapaciteten på olika lastbilar skiljer sig mycket beroende på märke, modell och syfte. Ett av de allra starkaste fordonen som finns är mobilkranen. Men nackdelen med dem är att de endast fraktar sig själva och inte har någon fraktyta alls. Vid sidan om mobilkranen finns det lastbilar av olika slag som används till Tungtransporter. De har en så pass stor kapacitet att de kan frakta alla möjliga olika typer av maskiner och material. Och det är ett måste till exempel i de fall då en maskin går sönder och akut behöver fraktas till verkstad för reparation.  

Skada på grävmaskinen  

En grävmaskin är ett arbetsverktyg som kostar väldigt mycket och som ofta har en tajt tidsplan för det viktiga arbete som utförs. Om något går sönder som inte går att laga på plats så blir det därför mycket akut. Man måste transportera en ny grävmaskin till platsen och föra den trasiga till lagning. Beroende på maskinens storlek och tyngd finns det olika bilar som kan sköta transporten. Då maskinen själv kan röra sig framåt så kan man sänka bilen och sätta ut ramper som grävaren själv kan rulla upp på. På detta vis kan man slippa tunga lyft.

Klossar och remmar

När man fraktar något tungt och det är planerat så kan man redan i förväg ombesörja att transportbilen är anpassad för det som ska fraktas. Men om det däremot blir en akut transport så kan det vara bra att ha vissa färdiga möjligheter för säkring av lasten. Vanligt är att man använder sig av en slags triangelformade klossar för att stoppa rullning av exempelvis hjul eller rör. Det finns även spännremmar som man använder för att lasten ska vara ordentligt säkrad. Om det går så finns det dessutom rör som trycks ner i sidan på släpet för att stoppa rörelser i sidled.

Fler nyheter