Finn ett hem i skogen

10 augusti 2020 Mikael Barani

Grönt är skönt.
Det är en klassisk devis som faktiskt stämmer i all sina naiva enkelhet.

Att vistas ute i skogen har bevisat välgörande effekter för oss människor. Bland annat så skriver man ju numera ut skogsvistelse på recept för att hjälpa folk med oro och annat. Denna medicin är baserad på studier i Japan där man först upptäckte skogens välgörande effekt på oss människor.

Fenomenet kallas för skogsbad och går ut på att man spenderar minst en timme i skogen. Antingen om man promenerar i makligt tempo – det ska inte vara ett träningspass – eller faktiskt stannar på en plats och bara insuper dess skönhet.

Vi svenskar är i grunden ett skogsfolk – precis som människorna i våra grannländer. I Finland använder man begreppet ”Metsäläinen” vilket kan översättas till att vara av, med och tillsammans med skogen. 
På ett sätt skulle man kunna översätta det i formen av ett efternamn ”Skogsson” – vilket i grund och botten betyder att man är skogens barn.

Detta perspektiv, att vi är skogens barn, är egentligen en träffsäker beskrivning av oss nordbor. För utan skogen skulle aldrig våra förfäder ha överlevt i det karga landskap som är Norden. Huvuddelen av året är det kallt och hårt och skogen erbjöd (och erbjuder än) både mat, byggmaterial och bränsle till värmande eld.

Idag finns det så kallade Ur och skur-skolor där man spenderar huvuddelen av tiden utomhus. På så sätt får man från början en stark koppling till skog och mark, vilket är en gåva för livet.
En av dessa skolor är Skabersjöskolan, en skola i Malmö. Här arbetar man alltså för att lära barnen att känna sig hemma ute i det vilda. En av många positiva effekter av detta är att barnen blir mer benägna att vilja ta hand om och beskydda skogen när de blir vuxna.

Det känns hoppfullt inför framtiden.

Fler nyheter