Såhär fungerar bodelning

16 augusti 2021 Lily Hansen

Begreppet bodelning för kanske tankarna till avslutade äktenskap, men bodelning sker faktiskt också när ett samboförhållande tar slut. Vid en bodelning delas alla gemensamma tillgångar upp mellan de två personerna i det avslutade äktenskapet eller samboförhållandet. 

I ett äktenskap är alla ägodelar och egendomar gemensamma. Det innebär att man tillsammans måste komma överens om uppdelningen av dessa. Vid en bodelning inkluderas alla egendomar som fanns i ägo då skilsmässoansökan skickades in. 

När det är fråga om ett samboförhållande är det enbart inköp till det gemensamma boendet, och boendet i sig, som ingår i bodelningen. Detta grundar sig i den så kallade sambolagen. Bodelningen innefattar enbart saker som köptes till det gemensamma hushållet innan förhållandet tog slut.

 

Att bodela på egen hand

Exakt hur en bodelning fungerar skiljer sig en del beroende på huruvida parterna kan enas eller inte. Om parterna kommer överens kan de göra bodelningen på egen hand. Det behövs oftast inte skrivas något kontrakt. Det krävs däremot ett avtal om de två parterna exempelvis äger en fastighet tillsammans.

För den som känner sig osäker på vad som ska inkluderas i bodelningen eller har andra frågor kan det ändå vara en god idé att ta kontakt med en jurist. Det går ofta att få enklare juridisk hjälp gratis via kommunen.

 

 

Att få hjälp med bodelningen

Det är inte alltid ett äktenskap eller samboförhållande tar slut på ett vänskapligt sätt. I sådana situationer kan det vara nödvändigt att någon utomstående hjälper till vid bodelningen. Det går inte att genomföra en bodelning om parterna vägrar samtala med varandra eller har helt olika syn på hur uppdelningen bör se ut, exempelvis.

Det är möjligt att ansöka till tingsrätten om att få hjälp med bodelningen. Parterna blir då tilldelade en så kallad bodelningsförrättare, vilket brukar vara en advokat. Det är parterna som betalar bodelningsförrättaren och övriga juridiska kostnader.

Fler nyheter