Trädbeskärning i Malmö för friska träd

31 juli 2021 william eriksson

Träden är viktiga för oss, de som finns i skogen, i trädgården och i stadens parker. Ibland behöver träden beskäras av olika anledningar, till exempel av estetiska skäl eller för att gynna en eller flera funktioner som trädet har. När det gäller fruktträd så är anledningen oftast för att trädet ska bära frukt av god kvalitet. Det är av största vikt att ett träd mår bra för att leva länge och skänka glädje åt alla.

Det tar många år för ett träd att växa och det kan förstöras på kort tid genom felaktig trädbeskärning. För att du ska få rätt hjälp med att beskära ditt träd i Malmö kan du ta kontakt med https://www.aliasarborist.se/traedbeskaerning/traedbeskaerning-malmoe som har lång erfarenhet av att beskära alla sorters träd. Träden beskärs efter dina önskemål. 

Arbetet utförs professionellt av duktiga arborister som har breda kunskaper om träd, deras behov och hur de ska skötas på ett optimalt sätt. De är även kunniga om trädets sjukdomar och om hur skador och stress kan försvaga dem. Det är bra att vara ute i god tid för att uppnå bästa resultat så att eventuella problem kan upptäckas i tid och åtgärdas vid behov.

 

Beskära fruktträd

För att få fruktträd som är livskraftiga och ger fin och frisk frukt som mognar i tid så behöver de beskäras. Syftet är att bygga upp starka grenar som orkar hålla uppe frukten och att få in luft och ljus i kronan så så att frukten mognar och får fin färg. Döda och skadade grenar som inte tillför trädet något är också viktigt att ta bort.

Äppel- och päronträd tål kraftigare beskärning, medan stenfruktsträd som körsbär, plommon, persika och bigarråer endast beskärs lätt för att gallras och behålla en vacker form. Om du är osäker på hur du ska göra så kontakta en kunnig arborist.

 

Fler nyheter