Vanliga ögonsjukdomar och hur de botas

06 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Vanliga ögonsjukdomar

Alla vill bevara en sund syn. Men på grund av olika faktorer i vårt dagliga liv lider många människor tyvärr av ögonsjukdomar som kan påverka deras syn och till och med leda till permanent blindhet. Från åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och glaukom till vanliga refraktiva problem som myopi (närsynthet), hyperopi (fjärrsynthet), presbyopi och astigmatism, är det viktigt att alla – oavsett ålder – är medvetna om de vanliga ögonsjukdomarna som kan påverka synen negativt. I det här blogginlägget kommer vi att ta upp några av de vanligaste typerna av ögonsjukdomar, deras orsaker, riskfaktorer, behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag och vilka förebyggande åtgärder du kan vidta för att bibehålla en god ögonhälsa.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD): AMD är en ögonsjukdom som drabbar personer över 50 år och som kännetecknas av en progressiv försämring av den centrala synen. Vanliga symtom på AMD är bland annat suddig syn, svårigheter att läsa i svagt ljus, försämrad färguppfattning och blinda fläckar i mitten av synfältet. Det finns två typer av AMD: våt AMD och torr AMD. Våt AMD orsakas av tillväxt av onormala blodkärl som läcker vätska eller orsakar ärrvävnad, vilket leder till permanenta skador i makulaområdet. Torr AMD, å andra sidan, orsakas av en nedbrytning av cellerna i makulaområdet på grund av att det retinala pigmentepitelet (RPE) inte fungerar korrekt. Behandlingsalternativ för AMD är laserkirurgi, medicinering och näringstillskott.

Ögonläkare Stockholm

Ökat tryck i ögat

Glaukom är en ögonsjukdom som orsakas av ett ökat tryck i ögat som skadar synnerven och leder till en gradvis förlust av synen. Vanliga symtom på glaukom är bland annat suddig eller dimmig syn, svårigheter att se på natten och blinda fläckar i det perifera synfältet. Personer som löper risk att drabbas av glaukom är bland annat personer med en familjehistoria av sjukdomen, personer med diabetes och patienter som använder vissa mediciner, t.ex. steroider eller kemoterapimediciner.

Om du misstänker att du lider av någon av de nämnda sjukdomarna är det viktigt att komma i kontakt med en ögonläkare omgående.

Fler nyheter