Virussanering bör göras i utrymmen där många människor vistas

20 december 2021 jonas olsson

editorial

Det är lätt att virus sprider sig i lokaler där det vistas många människor samtidigt. Människor rör sig både dag och natt, året om, på olika ställen i samhället. I lokaler som till exempel kontor, skola, gym, hotell och restaurang samlas ett flertal personer samtidigt nära varandra. I dessa lokaler kan virus sprida sig enormt fort. Det kan handla om olika sorters virus och bakterier.

Om du har drabbats av vinterkräksjuka eller annan magsjuka vet du hur fruktansvärt jobbigt det är. Sådan smitta sprider sig snabbt, och för att få stopp på smittan kan en virussanering behöva göras. Det kan även göras i förebyggande syfte då det är viktigt att hålla rent från bakterier. En virussanering utförs med ofarliga medel som är skonsamma för såväl människor som djur och miljö.

Det behövs fler åtgärder för att stoppa virus än bara god handhygien

Det är givetvis av största vikt att vi alla håller en god handhygien. Det är även viktigt att sanera alla ytor som golv, väggar, tak och möbler. På en arbetsplats som till exempel ett kontor är det viktigt att hålla personalen frisk. Om ett virus sprider sig okontrollerat på ett kontor kan snabbt hela personalstyrkan bli smittad. Det är ingenting som någon önskar ska hända.

 

image

 

Ytan bör behandlas mekaniskt för att få en god virussanering

Det är viktigt att en virussanering utförs korrekt, och det räcker inte med att enbart spraya och torka en yta. Om du anlitar en firma för sanering har de alla redskap och medel som krävs för en välfungerande virussanering. Medel som ofta används är Virkon och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel.

Om du kontaktar en firma som erbjuder sanering kan de ofta utöver sanering mot virus även utföra skadedjurssanering. Råttor, myror, möss, mjölbaggar, loppor och kackerlackor vill du förmodligen drabbats av lika lite som en besvärlig vinterkräksjuka.

Fler nyheter