Husets lufttäthet – en viktig energifaktor

15 juli 2019 jonas olsson
Husets lufttäthet - en viktig energifaktor

När man pratar om att minska energiåtgången finns det många saker som ofta kommer upp till diskussion. Kortare duschar, avstängda lampor och återvinning känner nog alla till som viktiga saker, som alla krävs för att minska samhällets energiförbrukning. Något som betydligt färre känner till, som spelar minst lika mycket roll, är lufttätheten på våra hus. Tätare hus håller sin temperatur bättre, och det går därför åt mindre energi för att värma upp dem. De är även säkrare mot fuktskador. För att ta reda på hur lufttätt ett hus är kan man göra en täthetsprovning. 

 

Krav och regleringar

Det finns krav på nybyggda hus som säger att de inte får förbruka för mycket energi, men sedan 2006 har det inte egentligen funnits några regleringar om hur lufttätt ett hus måste vara. Undantaget är hus som har en golvyta på mindre än 50 kvadratmeter, men även det krav som ställs på dem är inte särskilt högt – traditionellt byggande som inte har lufttäthet i åtanke uppfyller det större delen av tiden. Att reglerna om lufttäthet har tagits bort beror på att mer generella regler om energiåtgång infördes. Då det teoretiskt sett är möjligt att möta energikraven utan att ha tillräckligt lufttäta hus togs de specifika regleringarna bort.

Fuktskador

Utöver energiförbrukning påverkar lufttätheten hos ett hus även en annan sak, nämligen  risken för fuktskador. Det är betydligt lättare för fukt att vandra i ett hus som inte är tillräckligt lufttätt, vilket i sin tur kan leda till mögel och andra fuktskador. Dessa problem skulle ha kunnat undvikas helt om huset byggts mer lufttätt. Om man får mögelskador i huset kan det leda till svåra hälsoproblem hos dem som vistas där, och att åtgärda problemet är dyrt och tidskrävande. Det är därför bäst att se till att huset är välbyggt redan från början, så att man slipper fuktskador och sjukdom.

Fler nyheter